NGOẠI NGỮ VSTEP

VSTEP TEST

Bài Kiểm Tra Đầu Vào
Bài Thi LISTENING
Bài Thi READING
Bài Thi WRITING
Bài Thi SPEAKING

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TEST

1/Đăng ký thi VSTEP ONLINE

2/Hướng Dẫn Thi VSTEP ONLINE